Brf Skattungen 1
Start Dokument Om föreningen Nyheter Bo i förening Omgivning
Boendeansvar som medlem Gemensamma utrymmen Parkering Städning & Renhållning Andrahands-uthyrning

Källsortering

Matåtervinning

SkottaSnö

Slänga Julgranar

Sopsortering

Sortering

Våttorka

Återvinning Siljansvägen 75

Återvinning Åmänningevägen

 

Städning & Renhållning

 

Trappstädning

Då vi är en mindre förening sköter medlemmarna själva trappstädningen. Vi har roterande schema i varje port där man skriver när man genomfört städningen i sin port. Det man behöver för sopning och våttorkning finns i hobbyrummet. Städningen är några gånger per år per lägenhet.

Städdagar

Föreningen anordnar två städdagar per år. En vårstädning och en höststädning under året där vi krattar lön, städar gemensamma utrymmen, klipper buskar och annat som behövs göras. Detta brukar planeras in på en lördag eller söndag och vi avslutar alltid med en fika. Vanligtvis har vi god uppslutning under städdagarna.   

 ___________________________________________

Snöröjning

 

På gatan 

Skattungsvägen är kommunal mark och vinterväghållningen ansvaras av kommunen.

Utanför entrén

Untantag är ytan fram till gatan ut från fasaden som fastighetsägarna har ansvar för. Detta område utanför entreérna handskottar vi medlemmar gemensamt. 

Snö och is på balkongen

Varje medlem ansvarar själv för att skotta sin egen balkong. Det är viktigt att skotta dessa dels för att undvika istappsbildning och dels för att undvika läckage vid snösmältningen t ex när snön ligger över tilluftsventilerna och tätskiktet. Det är också viktigt att hålla terassdörrar, balkongdörrar och takfönster snö- och isfria för att undvika läckage och kondens mellan fönster och undvika fuktskador.

___________________________________________

Avfall & Sopor

Sortera matavfall- Utanför huset

Alla lägenheter har fått egen behållare och bruna påsar för att kunna sortera matavfall. De kastas sedan i egen container utanför fastigheterna. Maten som lämnas här går till en rötningsanläggning där biogas framställs. Det som sedan återstår efter rötningsprocessen läggs ut som gödning. Detta är kostnadsfritt så det belastar inte föreningen samtidigt som det gör mycket för miljön. Behöver ni fler påsar så finns dessa att hämta i tvättstugan. Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. 

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som inte ska läggas i matavfallspåsen.

 
Julgranen kan alltid återvinnas till en återvinningscentral den närmaste är angiven nedan. Om vi får vetskap eller om ni har tips kommer vi informera om annan samlingsplats i Årsta där man kan slänga sin gran.  
 
 
ÅVC Östberg, Bussens Väg 2, 122 43 Enskede. (1,9km). 

 

                                                  
 
www.brfskattungen1.se
Brf Skattungen 1 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo