Brf Skattungen 1
Start Dokument Om föreningen Nyheter Bo i förening Omgivning

               

Nyheter

2018-06-27 Vi har haft årsstämma 2018-06-26 enligt kallelse och ny styrelse är vald. Se under flik styrelse och valberedning. Enligt årsstämman kommer vi att komma med kallelse för extrastämma med anledning av ändring av stadgarna för förslagen ändring samt för att lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och kräver ändring av stadgarna senast 2018. 

2018-06-20 Vi har delat ut information kring aspekter att tänka på med tips från polisen i samband med semestertider för att öka säkerheten och medvetenheten kring inbrott. Går även att gå in på polisens hemsida och hitta samma information som vi skickat.

2018-06-12 Vi har idag skickat kallelse brevledes till samtliga medlemmar tillsammans med förslag om nya stadgar. Årsstämman planeras till 2018-06-26 kl 19.00. Inregisrering 18.45-19.00. Årsredovisning 2017 finns digitalt under samtliga årsredovisningar. 

2018-06-12 Vi Styrelsen har beslutat att ta bort komposten samt fågelmaten då vi fått råttor igen. Det är ej tillåtet att mata djur runt fastigheten.

2018-06-12 I samband med städdagen uppdagades det om att det ligger grovsopor på olämpliga platser. Sopor och grovsopor skall slängas på lämplig plats. Hobbyrummer i hus 10 är endast till för bytes-hörna för saker man trot någon annan granne kanske vill ha.

2018-05-25 Med anledning av ny lag (GDPR) har vi delat ut information till samtliga boende. 

2018-04 Arborist är anlitad för att beskära träden runt fastigheterna för att de skall ha rätt mått för att eventuella utryckningsfordon skall ha tillträde till balkong, fönster och fasad. 

2018-03-29 Vi önskar alla boende en underbar påsk!  Mvh Styrelsen 

2018-03-27 Vi har haft storstädning genom ett städbolag i båda fastigheternas trappuppgång. Nu finns städschema för alla boende uppsatt i porten för en fortsatt trevlig boendemiljö.

 2018-03-01 Årets budget diskuteras.

2018-03-01  Styrelsen diskuterar ventilation och det kan komma att ske en förändring för att avhjälpa radon och förbättra boendemiljön för samtliga boende.

2018-02 Förändring i styrelsen. Se under fliken om styrelsen 

2017-11-14 Renovering pågående i fuktskadade lägenehter. Åtgärd mot radon pågående i tre testlägenehter. Beslut fattat att förbättra brandskydd. Läs mer under fliken Underhåll. 

2017-10-25 Förändring i styrelsen. Se under fliken om styrelsen.

2017-08-31, Årstaskogen. Idag kom det ett blad i brevlådan om att man som boende kan komma med förslag till Stockholmsstad som kommer att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen. Målet är att bilda detta naturreservat senast våren 2018. Var med och påverka om det ska bli mer lägenehter eller skog. Det gör du på stockholm.se/arstaskogen via deras hemsida. Se bild Senast 2017-09-17 om man önskar svara på enkäten.

2017-08-30, Hemsidan  Hemsidan genomgår en ombildning och kommer att användas i större utsträckning.

2017-05-22, Årsstämma Medlemmarna i Brf Skattungen 1 kallas till årsstämma 13 juni 2017  i föreningslokalen belägen på Skattungsvägen 10. Föreningen bjuder på katte, te och tilltugg. Välkomna.

2017-04-29, Vårstädning 2017 Vårensstäddag planeras in och kommer att hållas 7 maj 2017. Vi hänger upp information i portarna. 

 

                                                                                                                                                                                                                        
Årstaskogen enkät

 
 
www.brfskattungen1.se
Brf Skattungen 1 © 2019


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo