Brf Skattungen 1
Start Dokument Om föreningen Nyheter Bo i förening Omgivning
Skattungsnytt Stadgar Ordningsregler Årsredovisningar Lagtexter

Dokument

 

Stadgar 

Här hittar du föreningens stadgar som antogs 2007-10-23.

 Föreningens stadgar anger bland annat hur föreningens verksamhet ska vara organiserad ovh vilken beslutsordning som gäller.

Vi uppmanar allt medlemmar att läsa stadgarna noggrant då man som medlem har skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa dem genom sitt medlemsskap. I våra stadgar framgår det vad du har för rättighet och skyldigheter. Följer du inte stadgarna och bryter mot de man man i värsta fall bli uppsagd som medlem, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.          

 

Nya stadgar är under bearbetning!

Bostadsrätternas rekommendation att varje bostadsrättsförening ändrar sina stadgar så att de stämmer överens med lagen. Det har kommit ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar som berör stadgarna för alla bostadsrättsföreningar.

 

 Utkast för nya stadgar för kommande extrastämma finns här att läsa. /Styrelsen

 
Stadgar2018_BrfSkattungen1_UTKAST20190213.pdf
Stadgar.pdf
 
 
www.brfskattungen1.se
Brf Skattungen 1 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo